Οι χρόνοι των ομάδων

Δείτε τους χρόνους των ομάδων, αναλυτικά ανα παίκτη!

Αρχείο με τους χρόνους σε μορφή Excel

chronoi.xlsx (28.7 KiB)

Πίσω