1ος διαδικτυακός γρίφος

1ος διαδικτυακός γρίφος

 

Πως τα πάτε με τα κεντήματα;

Λύση του 1ου Γρίφου

Μετακινούμαστε στο αλφάβητο με βάση τις βελονιές και σχηματίζεται η λέξη ΓΥΝΑΙΚΩΝΙΤΗΣ

Το κείμενο (και η εικόνα) παρουσιάζουν γυναίκες που προετοιμάζονται για την παραλία.

Απάντηση: Η παραθαλλάσια περιοχή Γυναικωνίτης στον Κουμπέ, ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και στη Δεσποτική κολύμπα.

Βιβλιογραφία

Ρέθυμνο 1900- 1950 Κ.Παπαδάκης 

Ρέθυμνο και θάλασσα Χ. Στρατιδάκης

Πίσω