Έντυπα απαραίτητα για τη συμμετοχή στο παιδικό

Τα έντυπα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των ομάδων στο παιδικό, υπεύθυνη δήλωση γονέων και συνοδού, επισυνάπτονται παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα τυπώσετε

Το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής, που θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά, θα αναρτηθεί στη σελίδα μας την Δευτέρα 16-01 στις 17.00μμ και σ' αυτό, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμα μαθητών, γονέων και συνοδού καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας γονέων και συνοδού.

Πίσω